Nulmeting Amersfoort


Een nulmeting is een onafhankelijke bouwkundige voorname door want hiermee kan u als particulier en aannemer peperdure rechtszaken voorkomen .

Voor u  als aannemersbedrijf is een nulmeting oftewel een bouwkundige vooropname van het grootste belang, want hiermee kunt u onterechte claims bewijzen en afwijzen.

Ik heb zelf 25 jaar als aannemer in Amersfoort gewerkt. Een man uit de harde praktijk die zowel het belang van de aannemer en dat van de particuliere woningbezitter begrijpt. Bent u bijvoorbeeld een particuliere eigenaar van een huis in Amersfoort dan kan een nulmeting u beschermen als een aannemer schade aan uw huis of schade aan het huis van de buren heeft veroorzaakt. Een nulmeting is een uitstekende bewijslast tegen de aannemer.

Een andere belangrijke reden om een bouwkundige vooropname te laten uitvoeren is dat de bouwverzekeraar van de aannemer dit eist. Meestal kunt u als aannemer zonder bouwkundige vooropname oftewel een nulmeting  geen CAR-verzekering (Construction All Risks) afsluiten.

Nulmeting Amersfoort
CAR-verzekering in het kort

Bij elk bouwproject gaat er wel eens iets mis. Regen en storm beschadigen bijvoorbeeld een pand in aanbouw. Of uw onderaannemer maakt een fout waardoor schade ontstaat.

Met de CAR-verzekering beschermt u zich tegen deze risico’s. Of dit nu voor de duur van één bouwproject is, of voor alle projecten het hele jaar door. Zo bent u verzekerd tegen schade tijdens het werk op de bouwplaats.

Een bouwkundige vooropname, ook wel nulmeting genoemd betreft het vastleggen van een object en eventuele omgevingen vóór dat er risicovolle werkzaamheden starten. Werkzaamheden zoals heiwerkzaamheden, bronbemalingen/grondwateronttrekking, in- en uittrillen van damwanden en zwaar bouwverkeer.

Het doel van de bouwkundige opname is om volledig inzicht te krijgen in de eventuele bestaande gebreken zodat hier later geen onterechte schadeclaims over ontstaan.

De bouwkundige voorname opname oftewel een nulmeting wordt meestal op initiatief van de uitvoerende partij of vereniging van eigenaren van het gebouw uitgevoerd.

Door volledige en onafhankelijke vastlegging van de betreffende situatie profiteert u bij van de volgende voordelen:

– preventieve werking
– duidelijke schadevaststelling mogelijk
– voorkomen van discussies achteraf over vermeende schade
– voorkomen stilstand project, door niet te weerleggen vermeende schade

In een aantal situaties kan het noodzakelijk zijn dat de standaard vooropname wordt uitgebreid door het pand(en) in te meten. Met behulp van laser(waterpas apparatuur) worden horizontale en indien nodig verticale metingen verricht. In de gevel worden een aantal meetbouten geplaatst, die worden ingemeten vanaf een vast punt buiten het gebouw (b.v. een verder gelegen pand, viaduct o.i.d.). Door deze wijze van inmeten en vastlegging is eventuele schade gemakkelijk aantoonbaar.
Indien nodig kunnen er ook scheurmeters worden geplaatst. Door middel van het plaatsen van scheurwijdtemeters over de aanwezige scheurvorming kan eventuele beweging van de scheur worden gevolgd. De scheurwijdtemeter wordt na het aanbrengen fotografisch vastgelegd zodat de aanvangspositie is bepaald.

In bepaalde gevallen is het tijdens de vooropname aan te bevelen om speciale metingen te verrichten. Met behulp van laser- (waterpas)apparatuur wordt de horizontale positie van het pand nauwkeurig vastgelegd. Schade door verzakking kan op deze manier worden aangetoond. Het rapport bevat een schriftelijke vastlegging en een situatietekening van de aangebrachte hoogtebouten.

Bel Fred Tokkie 06-295 63 190 en voorkom rechtszaken en peperdure advocaten.

Nulmeting (1)
Nulmeting (2)
Nulmeting (3)
Nulmeting (4)
Nulmeting (5)
Nulmeting (6)
Nulmeting (7)
Nulmeting (8)